Get Adobe Flash player

Ubezpieczenie 2022/2023

Ważny komunikat dla wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do ZSO w Siennie dotyczący Grupowego Ubezpieczenia NNW!
Szanowni Rodzice,
niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły będą objęci grupowym ubezpieczeniem NNW Szkolne "Bezpieczna Nauka" w Firmie Ubezpieczeniowej TUZ (TUW) Ubezpieczenia Polisą nr 0047956 Wariant I z roczną składką ubezpieczeniową w wysokości 35zł. Ubezpieczenie działa 24/h na całym świecie, w szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły jest dobrowolne. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do wychowawcy klasy bądź do sekretariatu szkoły.
Więcej informacji o warunkach ubezpieczenia oraz zgłoszeniu szkody w załącznikach.