Get Adobe Flash player

30 rocznica śmierci Patrona Liceum

Pewnym jest, że bogactwem człowieka nie są srebro ani złoto. Bogactwem człowieka jest jego życiowa mądrość. To na zdobycie tej mądrości powinny być ukierunkowane wysiłki człowieka. Jej źródeł należy doszukiwać się między innymi w spuściźnie poprzednich pokoleń. Stwierdzić można z całą pewnością, że jasne światło mądrości bije z myśli, którą pozostawił po sobie ksiądz Włodzimierz Sedlak. Twórca takich dzieł jak Teologia Światła czy Technologia Ewangelii był osobowością o wybitnym umyśle, którego intelekt pozostawił trwały ślad w polskiej myśli naukowej. Jego słowa do dziś mogą stanowić dla ludzi swoisty kompas, kierujący ich na właściwy kurs po krętych ścieżkach ludzkiego życiorysu.

Spostrzeżenia księdza profesora nie są odrealnionymi rozważaniami pozbawionymi ludzkiej perspektywy, ale są wpisane głęboko w ludzki kontekst, dzięki czemu stykają się bezpośrednio z ludzkimi problemami i wątpliwościami. Ksiądz Sedlak powiadał, że największą racją jest miłość i największą prawdą jest miłość, że to najpiękniejsza litania jaką może wygłosić człowiek. Te słowa mogą do dziś nam uświadamiać, co jest fundamentem człowieczeństwa.

Dnia 21 lutego delegacja naszego liceum z panem dyrektorem Czesławem Sieczką, panią Małgorzatą Gawrońską i uczniami szkoły udała się do Radomia, by uczestniczyć we mszy świętej sprawowanej za duszę księdza profesora z racji 30 rocznicy jego śmierci. Podczas liturgii czytane było wspomnienie o ks. Sedlaku. Delegacja złożyła także kwiaty na grobie patrona.

Czytelniku, gdy będziesz patrzył na mury siennieńskiego liceum, gdy usłyszysz gdzieś imię księdza Sedlaka, to pomódl się za duszę człowieka, którego umysł wzbijał się orlim lotem w gigantyczną przestrzeń ludzkiego poznania i tajemnic życia.