Get Adobe Flash player

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/2018

Tradycyjnie już uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 poprzedziła msza św. w miejscowym kościele. Następnie uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zebrali się w hali sportowej, ponieważ deszczowa pogoda nie pozwoliła na spotkanie na świeżym powietrzu. Pan dyrektor ZSOiP Czesław Sieczka powitał przybyłego na uroczystość wójta gminy Pana Mariusza Strąka, Panią zastępcę dyrektora ZSOiP Marzenę Czerwonkę, rodziców, nauczycieli i  uczniów. Szczególnie serdecznie powitał uczniów i nauczycieli rozpoczynających naukę w naszej szkole.

 

Pan dyrektor przedstawił zmiany w oświacie z  jakimi spotkamy się w bieżącym roku szkolnym i w latach następnych. Zapewnił, iż szkoła jest dobrze przygotowana do realizacji swoich zadań, a uczniowie mogą liczyć na wsparcie i pomoc. Nadmienił też, że nauczyciele są dobrze przygotowani do zmian i przeszli odpowiednie szkolenia. Pan dyrektor życzył uczniom w nowym roku szkolnym sukcesów  i znakomitych osiągnięć w nauce. Rodzicom zaś zadowolenia i dumy ze swoich pociech, a nauczycielom wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.

Następnie głos zabrał wójt gminy Pan Mariusz Strąk. Zwracając się do uczniów i rodziców  przypomniał o bogatej ofercie edukacyjnej jaką proponuje nasza szkoła. Zapewnił też o dużym wsparciu organu prowadzącego dla przedsięwzięć realizowanych przez szkołę.  Poinformował, że rozbudowa szkoły na potrzeby Szkoły Muzycznej stała się faktem i już wkrótce rozpoczną się prace budowlane. Na nowy rok szkolny złożył uczniom, rodzicom i nauczycielom stosowne życzenia.

 

Na zakończenie uczniowie udali się do klas na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcą.