Get Adobe Flash player

DEN w klasach 4-8

14 października obchodzimy  Dzień Edukacji Narodowej, znany również jako Dzień Nauczyciela - święto nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. W naszej szkole obchodziliśmy to wspaniałe święto 13 października.

Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Czesław Sieczka, który złożył najserdeczniejsze życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Za wyjątkowe zaangażowanie i oddanie pracy na rzecz szkoły i uczniów zostały nagrodzone:  pani dyrektor Marzena Czerwonka -  Nagrodą Wójta oraz pani dyrektor Ewa Kowalska – Nagrodą Dyrektora.

Serdeczne życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły złożyli również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klasy 5a przedstawili okolicznościowy program artystyczny, w którym wierszem i piosenką okazali swoją wdzięczność dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Występ uczniów wzbogacił A. Fijas z klasy 7a, który zauroczył wszystkich swoją grą na akordeonie.

 Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty życzymy, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.