Zaczynamy rok szkolny 2021/2022

ROZPOCZĘCIE

 ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Mając na względzie bezpieczeństwo naszych uczniów oraz przewidywaną  pogodę, informujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 września 2021 roku o godz. 9:15 w pracowniach lekcyjnych przyporządkowanych poszczególnym klasom. Przydział pracowni umieszczony zostanie przy wejściach do budynku szkolnego.

Przypominamy o konieczności stosowania się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS oraz procedur obowiązujących w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

W tym dniu odwozy dzieci we wszystkich kierunkach o godz. 11.00.

Szczegółowe informacje dotyczące dowozu  uczniów do szkoły zamieścimy 31 sierpnia 2021r. po uzgodnieniu szczegółów z przewoźnikiem.

 

 

                                                      Dyrektor szkoły