Get Adobe Flash player

Koniec roku szkolnego 2020/2021 w klasach 1-3

25 czerwca 2021r. uczniowie klas I – III, rodzice, nauczyciele i Dyrekcja spotkali się na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Pani dyrektor Ewa Kowalska przywitała wszystkich bardzo serdecznie i podziękowała za całoroczną pracę, za zaangażowanie, trud i wysiłek włożony w naukę. Uczniowie wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem odebrali z rąk Dyrekcji naszej szkoły świadectwa i nagrody książkowe. Zostali także nagrodzeni najlepsi czytelnicy.

W związku z przejściem na zasłużoną emeryturę pani Renaty Jasińskiej i pani Barbary Strojnej uczniowie klas młodszych przygotowali krótką uroczystość. Słowami wierszy i piosenki podziękowali za wspaniałą , wieloletnią pracę w naszej szkole. Wyrazy szczególnego szacunku i uznania za długoletnią pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną na ręce pani Renaty i pani Basi złożył Pan  dyrektor Czesław Sieczka.

W wakacyjny nastrój wprowadził nas program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy IVa pod kierunkiem pani Marii Leśkiewicz.

Na zakończenie Pani dyrektor Ewa Kowalska życzyła wszystkim zdrowych, słonecznych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu.