Nauczanie zdalne - nowe zarządzenie

Informuje się, iż  decyzją Dyrektora szkoły od dnia 08.03.2021 r. do dnia 11.03.2021 r.
zawiesza się nauczanie stacjonarne i wprowadza się nauczanie zdalne
dla oddziałów przedszkolnych, klas „0” oraz klas I - III.