Get Adobe Flash player

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w SP

Dnia 30 kwietnia 2019 roku społeczność szkoły podstawowej uczciła 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię prowadziła Pani Dyrektor Ewa Kowalska. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 6b wraz z chórem uczennic klasy 7b pod kierunkiem Pana Grzegorza Zięby i Pawła Karwickiego.