Dzień Patrona 2018

1 października 2018 r. był niezwykle uroczystym dniem w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Był to Dzień Patrona Szkoły, a także podpisano akt erekcyjny oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie. Była to symboliczna uroczystość, ponieważ prace trwają od kilkunastu tygodni. Święto rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele parafialnym, której przewodniczył biskup Henryk Tomasik.

 Druga część miała miejsce w szkole.

Dyrektorzy ZSO p. Marzena Czerwonka oraz p. Czesław Sieczka rozpoczęli uroczystości i powitali przybyłych gości. Następnie odśpiewano hymn szkoły oraz złożono kwiaty pod tablicami Patronów. Natomiast główne wydarzenie poprzedziło oficjalne podpisanie aktu erekcyjnego, który został umieszczony w specjalnie przygotowanej tubie, by ostatecznie zostać wmurowanym pod budowę przyszłego obiektu. W kolejnej części głos zabrał Wójt Gminy Sienno – Mariusz Strąk oraz zaproszeni goście, którzy z uzaniem gratulowali władzom gminy i dyrekcji tak wspaniałej inicjatywy.

Ostatnim punktem uroczystości była akademia poświęcona patronowi, przedstawiona przez uczniów liceum ogólnokształcącego pod kierunkiem p. Beaty Górskiej. Uczniowie opowiedzieli o Patronie ks. prof. Włodzimierzu Sedlaku, dzięki czemu uczcili pamięć o wyjątkowym człowieku. Uzupełnieniem niezwykłej podróży w czasie były występy uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia. Utalentowani muzycy niezwykle wzruszyli zebranych gości wykonanymi utworami. Wszyscy byli zachwyceni „rozmachem” naszej małej siennieńskiej ojczyzny.