Get Adobe Flash player

70 LAT OGNISKA MUZYCZNEGO W SIENNIE

Tegorocznemu Dniu Patrona Liceum w Siennie towarzyszyło szczególne wydarzenie. W tym roku minęło 70 lat od utworzenia Ogniska Muzycznego w Siennie. Połączenie obu uroczystości spowodowało, że dzień 27 października 2017 był w naszej szkole wyjątkowy. Po Mszy św. w kościele parafialnym, której oprawę muzyczną zapewnili uczniowie i nauczyciele Ogniska oraz Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie obchody przeniosły się do budynku ZSOiP.

Uroczystość zaszczycili obecnością goście, wśród których byli starosta lipski p. Roman Ochyński, wójt gminy p. Mariusz Strąk, wizytator p. Agnieszka Weiner, naczelnik Wydziału Edukacji w starostwie p. Jerzy Pasek, przewodniczący Rady Gminy p. Roman Markiewicz, księża miejscowej parafii ks. dr Julian Sobczyk, ks. Mariusz Parszewski. Szczególnymi gośćmi byli emerytowani i obecni pracownicy Ogniska, wśród nich wieloletnia dyrektor p. Alicja Sołtys, p. Waldemar Sołtys, p. Mieczysław Dąbrowski, p. Jadwiga Myśliwiec, p. Irena Słupek, p. Teodora Zychowicz, p. Józef Piotr Podleśko, p. Sebastian Bączkowski. Obecni byli także uczniowie ogniska wraz z rodzicami. Uroczystość poprowadzili gospodarze – dyrektor ZSOiP w Siennie p. Czesław Sieczka oraz p. Paweł Garbalski, dyrektor Ogniska Muzycznego i wicedyrektor ZSOiP.

W trakcie uroczystości przedstawiono bogatą historię Ogniska, którego założycielami byli sławny folklorysta Jan Chorosiński oraz miejscowy muzyk Józef Czerwonka. Siennieńskie Ognisko, noszące wówczas nazwę Ludowego Instytutu Muzycznego stało się wzorem dla innych ognisk. Misją Ogniska było kształtowanie gustu muzycznego, umuzykalnianie uczniów poprzez naukę śpiewu i gry na instrumentach, krzewienie kultury muzycznej w regionie. W ciągu 70 lat Ognisko opuściło tysiące absolwentów, odnoszących później sukcesy muzyczne i udowadniających, że funkcjonowanie Ogniska ma sens. Było znane także poza regionem ze znakomitych uczniów i kadry nauczycielskiej. Przez 40 lat Ognisko prowadziła p. A. Sołtys, a po niej funkcję tę w 2015r. przejął p. P. Garbalski. Długoletnim pracownikiem Ogniska jest też p. J. Podleśko, nauczyciel gry na gitarze. Jak powiedział cytowany podczas uroczystości ks. W. Sedlak: „dzieło musi mówić”. Działalność Ogniska przemawia  słowem, muzyką, historią, losami absolwentów. Jest dziełem żywym, którego owoce będą widoczne jeszcze długo po zakończeniu jego funkcjonowania.

Jubileusz powstania Ogniska był okazją do uhonorowania zasłużonych pracowników. Z rąk starosty lipskiego odebrali je m.in. A. sołtys, W. Sołtys, J. Podleśko. Wszyscy związani z działalnością Ogniska, goście i osoby zaangażowane w zorganizowanie tej uroczystości otrzymali drobne upominki od Rady Rodziców Ogniska.

70-lecie Ogniska, istniejącego dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wielu osób doskonale uzupełniło się z przedstawieniem sylwetki patrona LO, dla którego praca, kształtowanie osobowości i umiejętne spożytkowanie własnych talentów były wartościami samymi w sobie. Program przygotowany przez uczniów gimnazjum i liceum pod kierunkiem p. Agnieszki Głodały pokazał osiągnięcia naukowe ks. W. Sedlaka, jego filozofię życiową i drogę kapłaństwa. Prezentację literacką dopełniały występy wokalne i instrumentalne uczniów i nauczycieli Ogniska i Szkoły Muzycznej, które dla słuchaczy były prawdziwą ucztą duchową. Jak co roku Dzień Patrona był też okazją do uroczystego przyjęcia uczniów klasy pierwszej LO w poczet uczniów szkoły.

Wielka szkoda, że jest to ostatni rok funkcjonowania Ogniska Muzycznego w Siennie. Wierzymy, że siennieńska Szkoła Muzyczna I stopnia będzie jego godną następczynią i kontynuatorką tradycji kształcenia muzycznego w tym regionie.

 

 

R. Wosiek