Zakończenie pierwszego roku szkolnego

Minął pierwszy rok funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie. Uroczyste zakończenie odbyło się 22 czerwca razem z  zakończeniem roku w Ognisku Muzycznym. Uroczystość zaszczycili obecnością dyrektor ZSOiP p. Czesław Sieczka oraz wójt gminy p. Mariusz Strąk. Dyrektor Szkoły Muzycznej p. Paweł Garbalski podsumował działalność Szkoły oraz Ogniska, przedstawiając  efekty całorocznej pracy uczniów i nauczycieli oraz ich największe osiągnięcia. Głos zabrali także p. dyr. Cz. Sieczka i p. wójt M. Strąk przypominając, że Szkoła Muzyczna  w Siennie okazała się  świetnym pomysłem, który rozsławia  Sienno i ZSOiP a także jest znakomitym miejscem dla rozwijania i promowania młodych talentów.

Poinformowali także, że finalizowane są starania o budowę siedziby dla Szkoły Muzycznej (przy głównym budynku ZSOiP).

Uczniowie wyróżniający się w nauce oraz biorący czynny udział w promocji Szkoły otrzymali z rąk dyrekcji nagrody i dyplomy, a panowie dyrektorzy i p. wójt w podziękowaniu za całoroczną współpracę i wsparcie dostali kwiaty od uczniów i rodziców. Spotkanie zakończyło się koncertem, podczas którego uczniowie Szkoły Muzycznej i Ogniska Muzycznego pokazali, co osiągnęli w ciągu roku wytężonej pracy.