Get Adobe Flash player

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020

W dniu 2.09.2019 r. w Szkole Muzycznej I st. w Siennie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20. Zgromadzonych uczniów, rodziców   i nauczycieli powitał Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie Paweł Garbalski. Uroczystość tę swoją obecnością zaszczycił Wójt Gminy Sienno p. Mariusz Strąk, który wygłosił krótkie przemówienie na temat osiągnięć  i perspektyw szkoły muzycznej w Siennie.

Do których zaliczyć można  pozyskanie przez szkołę dofinansowania  Marszałka Województwa mazowieckiego na występy Teatru Muzycznego w Siennie  Wójt życzył uczniom sukcesów artystycznych,rodzicom cierpliwości i radości  z osiągnięć ich dzieci a nauczycielom wzorowych uczniów.  Z ramienia gospodarzy obiektu w uroczystości uczestniczyła V-ce Dyrektor ZSO w Siennie - pani Marzena Czerwonka.

To już czwarty rok, kiedy SM  korzysta  z zasobów lokalowych ZSO, dzięki uprzejmości władz gminy i Dyrektora Czesława Sieczki. Jest nadzieja, że w niedalekiej przyszłości inauguracja rozpoczęcia  roku szkolnego odbędzie się w nowym budynku.

Od 2016 roku sukcesywnie przybywa uczniów w szkole, co wiąże się z zapotrzebowaniem na nową kadrę. W związku z powyższym grono pedagogiczne w 2019 roku poszerzyło swe kręgi o kolejnych 5 nauczycieli oraz jednego pracownika w dziale administracji.

Po uroczystym otwarciu nowego roku szkolnego uczniowie wraz z rodzicami udali się do swoich wychowawców, by zaplanować pracę w tym semestrze.

Dziękujemy za liczne przybycie i witamy w nowym roku szkolnym.

 

Zespół Redakcyjny SM w Siennie