Get Adobe Flash player

"Polska młodzież gra polskie utwory"

Pierwsza edycja kunkusru odbyła się 2 czerwca 2018 r w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie. W konkursie wzięło udział 24 uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Siennie. Konkurs miał charakter koncertu. Licznie zgromadzona publiczność podziwiała i doceniała głośnymi brawami wszystkich uczestników. Młodzi atryści doświadczyli ważnego doświadczenia scenicznego wielce istotnego w dalszym życiu muzyka.

 Ideą konkursu było propagowanie narodowych i patriotycznych walorów muzyki polskiej. Konkurs został zapoczątkowany przez p. Daniela Zięcinę – pomysłodawcę oraz współorganizatora konkursu w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

 Celem konkursu było między innymi rozbudzenie zainteresowania muzyką polskich kompozytorów oraz popularyzacją ich twórczości wśród młodzieży Szkoły Muzycznej w Siennie.

 Po długich i burzliwych obradach Jury wyłoniło lauteatów:

I miejsce – Karol Tomanek

II miejsce – Antoni Okrótny

III miejsce – Izabela Majchrzyk

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu.