Get Adobe Flash player

Szkoła Muzyczna na „tournée…”

Szkoła Muzyczna to  placówka, która przede wszystkim ma kształcić dzieci i młodzież uzdolnioną muzycznie, ale zalet kształcenia muzycznego nie da się wymienić w kilku zdaniach. W Internecie czy prasie możemy na ten temat znaleźć naprawdę dużo informacji.

Dla nas ważne jest przede wszystkim to, aby z edukacji muzycznej mogło skorzystać jak najwięcej osób. Dlatego już po raz drugi wyszliśmy z inicjatywą koncertów muzycznych w szkołach i placówkach kształcenia ogólnego.

Dzięki przychylności dyrektorów szkół, w których gościliśmy, mogliśmy pochwalić się umiejętnościami, opowiedzieć o instrumentach, kompozytorach, zaś nasi słuchacze mogli posłuchać wykonań utworów muzyki klasycznej, filmowej czy popularnej. Mieli oni także możliwość dotknąć i obejrzeć instrumenty jakich nigdy wcześniej nie widzieli.

Dziękujemy Szkołom w których byliśmy, za tak ciepłe przyjęcie; dziękujemy dyrekcji szkół: PSP w Jaworze Soleckim – p. Pawłowi Niedzieli, ZPO w Krępie Kościelnej – p. Grażynie Kulpińskiej,  ZS w Rzeczniowie – p. Zbigniewowi Koryckiemu, PSP w Grabowcu – p. Renacie Druzd, za krzewienie kultury muzycznej wśród młodego pokolenia, za zrozumienie i podjętą współpracę z naszą szkołą. Wierzymy, że ta współpraca będzie się dalej rozwijać. Dziękujemy gronom pedagogicznym tych szkół za wszelką pomoc i zaangażowanie w organizację naszych koncertów.

Niestety, nie do wszystkich szkół do których byliśmy zaproszeni udało nam się dotrzeć w tym roku szkolnym, ale wierzymy, że  spotkamy się razem w nowym roku szkolnym.