Get Adobe Flash player

WIRTUOZI W SIENNIE

W dniach 16-17 marca 2018r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Siennie odbyły się I Regionalne Warsztaty Muzyczne w zakresie akordeonu i gitary. Miały one charakter zajęć indywidualnych i zespołowych oraz wykładów tematycznych. Brali w nich udział uczniowie klas akordeonu i  gitary ze Szkoły Muzycznej w Siennie oraz innych Szkół Muzycznych, którzy z wielkim entuzjazmem i zapałem ćwiczyli pod okiem profesjonalnej kadry nauczycielskiej: dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, dr. Daniela Lisa (akordeon) oraz dr. hab. Tomasza Spalińskiego i mgr. Rafała Jarczewskiego (gitara). Konsultacje z wybitnymi pedagogami przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze, stwarzając uczniom komfortowe warunki do prezentacji i doskonalenia swoich umiejętności wykonawczych.

 Zwieńczeniem warsztatów były koncerty gości: duetu wykładowców akordeonu Amalgalis Duo oraz  wykładowców gitary.

Liczna grupa uczniów wraz z rodzicami z zaciekawieniem i zaangażowaniem słuchała porad i wskazówek. Warsztaty upłynęły wszystkim bardzo szybko i pracowicie, ale w miłej i twórczej atmosferze.

Umożliwienie uczniom szkół muzycznych z regionu spotkania i pracy z profesjonalistami z Akademii Muzycznych to znakomita okazja do integracji środowiska nauczycielskiego regionu lubelskiego oraz promocji siennieńskiej Szkoły Muzycznej. Dzięki pomocy CEA nauczyciele szkół muzycznych mogą doskonalić swój warsztat pedagogiczny, co przekłada się na osiągnięcia ich podopiecznych. Szkoła Muzyczna w Siennie staje się platformą wymiany doświadczeń oraz miejscem  kształtowania  kultury muzycznej.

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej