Get Adobe Flash player

Wyjaśnienie Nr1 do SIWZ

Sienno, dn. 19.09.2013r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych

ul. Szkolna 6

27-350 Sienno

 

Znak: 355/2013

Wyjaśnienie Nr1

 

Dotyczy: Oferenci w przetargu nieograniczonym pn.: „Rozwój z indywidualizacją”

 

            W związku ze złożonym zapytaniem w dn. 18.09.2013r., dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010r.                    Nr 113, poz.759 ze zm.), udziela stosownych wyjaśnień:

 

Pytanie:

Szkoła Podstawowa w Siennie - Pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce.

Tablica z literkami – Prosimy o podanie minimalnych wymiarów Tablicy z literkami, jakie oczekuje Zamawiający.

 

Odpowiedź:

W załączniku nr 7 szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia, Szkoła Podstawowa w Siennie - Pomoce dydaktyczne do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce, Zamawiający zamierza kupić Tablicę z literkami o minimalnych wymiarach 111x67x58 cm.

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego

Z-ca Dyrektora

         Marzena Czerwonka