Get Adobe Flash player

Rekrutacja 2021 - zapraszamy do "Sedlaka"

Dzień Ziemi 2021 - „Przywróć naszą Ziemię”

Światowy Dzień Ziemi przypada dnia 22-go kwietnia każdego roku.  

Jest to największe święto ekologiczne obchodzone od 1970r, obecnie w 192 krajach na świecie. W Polsce obchodzimy go od 1990r.

Celem obchodów tego dnia jest budowanie świadomości ekologicznej ludzi, zwracanie uwagi na postępującą degradacyjną działalność człowieka w stosunku do Ziemi.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na ekologiczne wydarzenie!

W związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi, który przypada na 22-go kwietnia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza wszystkich uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej i uczniów klas I – III liceum do udziału w webinarium na temat zmian klimatu oraz działań na rzecz ochrony klimatu.

Czytaj więcej...

Szkolny Konkurs Wiedzy o SARS – CoV-2/COVID-19

Konkurs ogłoszony był dla wszystkich chętnych uczniów klas I - III LO w związku z realizacją szkolnego projektu edukacyjnego pt. „W podziękowaniu Służbie Zdrowia”.

Konkurs odbył się on-line 12-go kwietnia 2021r., wzięło w nim udział łącznie 21 uczniów LO. Licealiści pisali test wyboru składający się z 30 pytań zamkniętych.

Zakres wiedzy konkursowej obejmował zagadnienia:

Czytaj więcej...

81. rocznica Zbrodni w Katyniu

Decyzja podjęta 5 marca 1940r. z pewnością znajduje się w pamięci wielu Polaków. To właśnie 5 marca 1940r. na najwyższym szczeblu sowieckich władz, na podstawie pisma, które ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria skierował do Stalina.

Czytaj więcej...

NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU!

Kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy o Autyzmie, natomiast 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, który ma na celu podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat tego zaburzenia.

Autyzm jest zjawiskiem bardzo złożonym i trudnym do zdefiniowania. Ogólnie określa się go jako całościowe zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, którego etiologia nie jest do końca znana. Wpływ na jego ujawnienie się mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Według szacunkowych danych w Polsce jest ok. 30 tys. osób chorych na autyzm, w tym 20 tys. dzieci oraz 10 tys. osób dorosłych (dane ze strony: http://www.autyzm.zgora.pl.)

Czytaj więcej...

Świąteczne Wielkanocne Życzenia

Świąteczne Wielkanocne życzenia
dla całej  wspólnoty szkolnej ZSO w Siennie
składa klasa I LO wraz z Samorządem Uczniowskim Liceum Ogólnokształcącego

Kreatywna Pedagogika w II klasie LO

Na zajęciach elementy pedagogiki i psychologii uczniowie klasy IITA i IITB LO  w ramach dodatkowej aktywności, wykonali kompozycje wiosenno - świąteczne. Korzystając z wiedzy teoretycznej dotyczącej procesów poznawczych i ich zaangażowania w proces uczenia się postanowili sprawdzić swoje kreatywne możliwości. Okazało się, że przygotowanie a także wykonanie przez nich prac, przyniosło wszystkim dużo zadowolenia, a niektórzy „odzyskali” swoje artystyczne zdolności.

Czytaj więcej...

GODZINA DLA ZIEMI, GODZINA DLA BAŁTYKU

APEL do społeczności szkolnej

 W związku ze zbliżającą się 27-go marca międzynarodową akcją ekologiczną „GODZINA DLA ZIEMI” z WWF-Polska, uczniowie z grupy biologiczno – chemicznej klasy IIa LO: Adriana P., Karolina P., Natalia L., Patrycja Ś., Wiktor G., Wiktoria M., Zuzanna C., przygotowali „Apel do społeczności szkolnej ZSO w Siennie”, aby za jego pomocą przybliżyć ideę akcji i zachęcić wszystkich do udziału w niej.

Tegoroczna akcja poświęcona jest Morzu Bałtyckiemu i nosi tytuł „GODZINA DLA BAŁTYKU”. Ekosystem Morza Bałtyckiego dotknięty jest wieloma problemami ekologicznymi. Uczniowie opracowali także komunikaty o pięciu problemach Bałtyku, aby zapoznać wszystkich ze skalą zagrożeń naszego morza. Opublikowali na swoich mediach społecznościowych udział w akcji z #godzinadlabałtyku.

Czytaj więcej...

Podkategorie