Get Adobe Flash player

Edukacja globalna

PROGRAM  EDUKACJI  GLOBALNEJ  MDG’15


W dniach 12 – 16 grudnia 2011r  był realizowany w naszej szkole Program Edukacji Globalnej MDG’15 (ang. Millennium Development Goals 2015 – Milenijne Cele Rozwoju).

Jest to trzyletni międzynarodowy projekt edukacji globalnej, dzięki któremu ma być przybliżona nauczycielom i uczniom z województwa mazowieckiego tematyka poświęcona Milenijnym Celom Rozwoju, a przez to tematyka światowej walki z ubóstwem.

W ramach tego programu uczniowie klas I – III PG oraz I –III LO obejrzeli na godzinach wychowawczych film pt „ Szkoła z blachy”, a także zapoznali się z problemem ubóstwa i braku perspektyw rozwoju w krajach Globalnego Południa.

Czytaj więcej...

Spotkanie z ks. Z. Niemirskim

7 grudnia 2011- spotkanie z księdzem Zbigniewem Niemirskim

Uczniowie klas licealnych i klas drugich Publicznego Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z ks. Zbigniewem Niemirskim - wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, redaktorem naczelnym tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny”, redaktorem  Radia PLUS.

Ksiądz profesor mówił o tym jak rodziło się jego powołanie kapłańskie, o studiach w Rzymie, o swojej  wyjątkowej pasji- poznawaniu Biblii, o nauce języków obcych (także tak egzotycznych jak aramejski czy hebrajski).


Obecnie Ksiądz Zbigniew pracuje w mediach-pozwala mu to realizować jego kolejną pasję – poznawanie świata i ludzi.

Czytaj więcej...

AIDS-zapobieganie

1  GRUDNIA  -  ŚWIATOWY  DZIEŃ  ZAPOBIEGANIA   AIDS

1-go grudnia obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania AIDS.

Powstanie tego dnia zaproponowano na Światowym Szczycie Ministrów Zdrowia na temat AIDS w styczniu 1988 r  w Londynie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 140 państw.

Rozumiejąc potrzebę kontynuacji i nasilenia wysiłków w walce z HIV i AIDS, 27 października 1988 r  na 38  plenarnym spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego ustalono na wniosek Światowej Organizacji Zdrowia, że Światowy Dzień AIDS będzie obchodzony 1 grudnia.

Dzień ten ma umożliwić organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym, jak również osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, a także konieczność pomocy ludziom zakażonym HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim.

Czytaj więcej...

Stypendia premiera

16.11.2011- uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

 

Niezwykle uroczyste spotkanie z okazji wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Radomiu  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z rejonu Delegatury Radomskiej, prowadziła pani wizytator Grażyna Nogalska.


W tym roku szkolnym  takie stypendium zostało przyznane uczennicy klasy maturalnej - Annie Pastuszce. Niestety, z powodu choroby nie mogła ona uczestniczyć w uroczystości. W imieniu uczennicy dyplom i gratulacje odebrał pan dyrektor Czesław Sieczka.

Czytaj więcej...

Spotkanie z W. Bajkowskim

15 listopada 2011- spotkanie z dziennikarzem radiowym  – panem Władysławem Bajkowskim

W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi gościliśmy w szkole pana Władysława Bajkowskiego – redaktora naczelnego „ Twoje Radio Lipsko”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas licealnych i klas trzecich Publicznego Gimnazjum. Nasz gość opowiedział nam o pracy dziennikarza, realizowanych audycjach i programach radiowych. Bardzo ciekawie mówił o swojej wyjątkowej pasji – zwiedzaniu świata. Zamiłowania podróżnicze realizuje wraz z żoną Ireną Bajkowską. Wspólnie odwiedzili już wiele bardzo ciekawych miejsc w różnych zakątkach świata, planują też kolejne podróże.

Czytaj więcej...

11 listopada

10 listopada 2011- Narodowe Święto Niepodległości

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości  uczestniczyliśmy w uroczystej akademii, która rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego.

Prowadząca uroczystość, pani wicedyrektor Danuta Wojnar- Płaza w swoim wystąpieniu nawiązała do 93 już rocznicy odzyskania niepodległości przez  Polskę oraz przypomniała historię Święta Niepodległości. Interesujący  program artystyczny zatytułowany "Drogi do wolności", przygotowała pani Agnieszka Głodała. Zaprezentowany on został przez uczniów Publicznego Gimnazjum. Wysłuchaliśmy ciekawych interpretacji  wierszy i piosenek patriotycznych.

Czytaj więcej...

Połowinki

5 LISTOPADA 2011- POŁOWINKI

Tegoroczny bal połowinkowy przygotowali uczniowie klasy II LO wraz z wychowawcą panem krzysztofem sieczką i rodzicami. Sami zadbali o nastrojową dekorację sali gimnastycznej. Rodzice zaś zatroszczyli się o poczęstunek.


Uroczyste otwarcie balu przez pana dyrektora czesława sieczkę zapoczątkowało wspaniałą, trwającą  kilka godzin zabawę. Licealiści spędzili mile czas w towarzystwie zaproszonych gości, nauczycieli oraz bardzo licznie przybyłych rodziców.Tradycja połowinek jest zatem kontynuowana.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Warszawy

3 listopada 2011- wycieczka do Warszawy- jako nagroda dla naszych licealistek

3 listopada 2011 grupa 5 uczennic naszego LO ( Nicole Statuch- I LO, Aleksandra Farys- II LO, Magdalena Pastuszka- III LO, Emilia Kolaszt- III LO, Karolina Wawrzak- II LO ) wraz z opiekunką panią Małgorzatą Łaski uczestniczyła w jednodniowej wycieczce do stolicy.

Była ona nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej „Połowinki prezydencji”

Czytaj więcej...

Spotkanie z absolwentami

2 listopada 2011 - spotkanie z absolwentami naszego Liceum

W ramach cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi gościliśmy w naszej szkole panią Helenę Gawdę - prof. zw. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz państwa Agnieszkę i Antoniego Dąbrowskich.

Pani Helena Gawda jest z wykształcenia fizykiem, a cała jej kariera zawodowa związana jest lubelską uczelnia medyczną .

Czytaj więcej...

Podkategorie