Get Adobe Flash player

Finał projektu „Kolory Afryki" i Certyfikat Szkoły Liderów

Wraz z końcem Tygodnia Edukacji Globalnej ‘2017 skończyła się w naszej szkole realizacja projektu edukacyjnego „Edukacja Globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”.

Udział w projekcie trwał trzy semestry i przyniósł wiele ciekawych działań w których uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum wraz z nauczycielami z grupy projektowej oraz chętnymi do współpracy nauczycielami spoza tej grupy. Przedsięwzięcia realizowane w związku z projektem opisywane były na bieżąco na stronie internetowej szkoły i dokumentowane licznymi zdjęciami.

Ostatnim działaniem projektowym był przygotowany pod kierunkiem p. Agnieszki Szczerskiej, p. Bożeny Włodarskiej i p. Renaty Wosiek program artystyczny pt.: „Kolory Afryki – kolory życia”, który zaprezentowali uczniowie klasy II liceum z grupy przyrodniczej – Aleksandra, Małgorzata, Katarzyna, Izabela, Patryk, Maciej i Marcin oraz pomagający przy obsłudze sprzętu nagłaśniającego Jakub z klasy III LO.

Program poświęcony był Afryce, jej różnorodności, pięknu przyrody, a z drugiej strony ukazywał główne problemy tego kontynentu.

Odbiorcami programu byli uczniowie klas V – VII szkoły podstawowej,  klas II – III gimnazjum oraz klas I – III liceum.

Wszyscy zebrani z uwagą i skupieniem odbierali program, dowiedzieli się o dziewiczym pięknie, niezwykłym bogactwie afrykańskiej przyrody oraz zapoznali się z obszarami tego kontynentu, które nadal są najbiedniejszymi rejonami świata borykającymi się z wielkimi problemami:

  • skrajną biedą i głodem,
  • AIDS, malarią i innymi chorobami dziesiątkującymi społeczność,
  • niszczeniem środowiska naturalnego w wyniku rabunkowej eksploatacji bogactw naturalnych,
  • brakiem dostępu do wody pitnej,
  • niskim poziomem edukacji,
  • niewystarczającą opieką medyczną,
  • wojnami plemiennymi,
  • konfliktami zbrojnymi o różnym charakterze.

Uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej specjalnie na tą okazję, na podstawie której mogli wyciągnąć końcowy wniosek, że Afryka, to niesamowita różnorodność barw, pod symbolem których kryją się z jednej strony urzekające walory przyrody i krajobrazu, a z drugiej strony wielkie problemy o różnym podłożu.

Ukazane kolory Afryki – żółty, pomarańczowy, biały, czerwony, brązowy, złoty, szary, zielony, niebieski – to kolory życia tego kontynentu.

 Przedstawienie wywarło duże wrażenie na odbiorcach, na koniec nagrodzone zostało dużymi brawami. Udział w nim okazał się dla uczniów wspaniałą lekcją globalną.

Kulminacyjnym punktem spotkania było zaprezentowanie wszystkim wypracowanego  przez szkołę Certyfikatu Szkoły Liderów 2016/2017 w związku z realizacją projektu edukacyjnego „Edukacja Globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju” oraz przekazanie go na ręce pana Dyrektora.  „ … zdobyliśmy Certyfikat Szkoły Liderów. Jest to duże wyróżnienie dla szkoły, dla nas wszystkich – nauczycieli i uczniów. Poprzez realizację różnych przedsięwzięć przybliżających sytuację na świecie, podział świata na Globalną Północ i Globalne Południe, problemy krajów rozwijających się zostaliśmy uhonorowani tytułem Szkoły Liderów, szkoły, której nie są obce zagadnienia zglobalizowanego świata. Nasza globalna edukacja  nie skończy się wraz z końcem projektu. Nadal będziemy przybliżać zagadnienia dotyczące całego świata, będziemy uczyć się o globalnych zależnościach, będziemy poznawać Cele Zrównoważonego Rozwoju …” – powiedziała Lider EG – SL p. Agnieszka Szczerska.

Prezentacja multimedialna "Kolory Afryki"