Get Adobe Flash player

Dzień sportu 2017

Dzień Dziecka w naszej szkole był tradycyjnie Dniem Sportu, który przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego. Dzień Sportu otworzył Pan Dyrektor Szkoły Czesław Sieczka. Przed rozpoczęciem sportowej rywalizacji pan dyrektor przedstawił sukcesy i osiągnięcia sportowe uczniów ZSOiP w Siennie w zawodach gminnych, powiatowych i międzypowiatowych w roku szkolnym 2016/2017. Pan dyrektor nie zapomniał o Dniu Dziecka. Z tej okazji  złożył życzenia wszystkim zgromadzonym uczniom i obdarował  ich cukierkami.

 Następnym punktem programu były zabawy sportowo – rekreacyjne na obiektach sportowych naszej szkoły. Uczniowie klas „ O” i I – III SP brali udział w grach i zabawach ruchowych zorganizowanych na świeżym powietrzu. Klasy IV – VI zostały podzielone na kategorie dziewcząt i chłopców. Reprezentacje chłopców poszczególnych klas rywalizowały ze sobą na boisku sportowym w piłkę nożną. Natomiast dziewczynki, obok boiska, podzielone na cztery zespoły dzielnie walczyły o punkty w grach i zabawach lekkoatletycznych.

Uczniowie gimnazjum również podzieleni na kategorie dziewcząt i chłopców brali udział w rozgrywkach międzyklasowych. Dziewczęta grały w piłkę siatkową a chłopcy w piłkę nożną.                                  

 Wszystkie dzieci wyróżniało duże zaangażowanie w poszczególnych dyscyplinach sportowych i chęć zdobycia jak najlepszego miejsca. Należy podkreślić, że przestrzegane były wszystkie zasady sportowej rywalizacji, a także kulturalnego kibicowania. Uważamy, że Dzień Sportu w naszej szkole obfitował w różnorodne wrażenia i w pełni się udał.