Get Adobe Flash player

Próbna ewakuacja szkoły

W dniu 25 października 2022 roku w ZSO w Siennie odbyły się ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji obiektu. W akcji ewakuacyjnej uczestniczyło 572 osoby. Dyrektor odebrał raport o ewakuacji przebywających w budynku szkoły na placu manewrowym znajdującym się przy hali sportowej. 

Czas ewakuacji wszystkich obecnych z budynku szkolnego wyniósł 3 minuty 11 sekund. Po przyjęciu raportu dyrektor skierował do obecnych kilka słów zwracając uwagę na konieczność przeprowadzania takich ćwiczeń na wypadek realnego zagrożenia.