Get Adobe Flash player

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2021”

 W tym roku po raz 28. wyruszyliśmy, by posprzątać Polskę!

W naszym kraju od 1994 roku w każdy trzeci weekend września dzieci, młodzież i dorośli wspólnie chwytają za worki na śmieci, by uporządkować swoją okolicę.

Akcja „Sprzątanie Świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World” wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.

 W ruchu tym uczestniczy dzisiaj blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.  W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji „Nasza Ziemia”.

„ … „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja ekologii łącząca pokolenia, lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko…”.

 Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz ze wszystkimi ludźmi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną ich zbiórkę i recykling, a także porządkowanie miejsc zaśmieconych i likwidację „dzikich wysypisk” śmieci.  Oprócz tego zakładane są zieleńce, sadzone drzewa, krzewy i kwiaty, organizowane są konkursy, wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy, itp. Wszystko po to, by podnieść ekologiczną świadomość całego społeczeństwa.

 „Sprzątanie Świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne zgodnie z powiedzeniem „Myśl globalnie – działaj lokalnie”. 

 

Dlaczego śmiecimy?

„ … Jest tak wiele odpowiedzi na to pytanie, jak wielu jest śmiecących: bo nie ma blisko pojemnika na śmieci, bo możemy, bo nie widzimy związku pomiędzy śmieciem w naturze a kondycją środowiska, bo nie myślimy o przyszłości żyjąc „tu i teraz”, bo niech inni sprzątają… Dlatego tegoroczna akcja została opatrzona hasłem, które jest parafrazą kartezjuszowego „Cogito ergo sum” (myślę, więc jestem) i brzmi „Myślę, więc nie śmiecę”. Czy poruszymy serca i sumienia śmiecących? Wierzymy, że tak! Wierzymy, że dzięki akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, koordynowanej przez Fundację „Nasza Ziemia”, możliwa jest zmiana codziennych nawyków. … kto w ciągu minionych 27 lat chociaż raz posprzątał swój kawałek Polski, … nie wyrzuci śmieci do lasu, parku, na plażę, przydrożnego rowu czy do rzeki…”. 

W naszej szkole również podjęte były różne działania w związku z akcją „Sprzątanie Świata – Polska”, nadzorowane przez nauczyciela biologii, matematyki i plastyki, oraz opiekunkę SU PSP.

Cała społeczność szkolna, dzięki zaangażowaniu uczennic z klasy IIIbT LO z grupy przyrody /Aleksandra, Julia, Milena, Marta/, została zapoznana z Apelem zachęcającym do udziału w akcji.

Prowadzone były dla uczniów pogadanki tematyczne na lekcjach wychowawczych, biologii i przyrody, rozwieszone były plakaty akcji w całej szkole oraz na ulicy Rynek w Siennie. Przygotowane zostały także gazetki ścienne, które informowały o idei tego przedsięwzięcia.

Na lekcjach matematyki uczniowie klasy IV szkoły podstawowej rozwiązywali zadania, w treści których zawarte były zagadnienia ekologiczne związane z odpadami i ich segregacją, zaś  w klasie V, rozwiązując zadania tekstowe, uczniowie obliczali w kilogramach ilość makulatury i zebranych śmieci oraz przeliczali na tony.

Na lekcjach plastyki w szkole podstawowej uczniowie klas - VI i VIIb, wykonywali różnymi technikami ekologiczne plakaty, związane z globalnym problemem odpadów i ich negatywnym wpływem na naszą planetę. Najładniejsze plakaty wyeksponowano w szkole oraz na Rynku w Siennie. Autorami plakatów byli uczniowie – Klaudia Sitek kl.VI, Piotr Machel kl.VIIb, Ernest Kaczmarski kl.VIIb, Kacper Kołodziejski kl.VIIb, Miłosz Adamczyk kl.VIIa. Uczeń klasy VIIIb – Kacper Juszczuk zaangażował się do pomocy i pod opieką nauczyciela plastyki rozwieszał plakaty na Rynku. Dla Kacpra była to ważna inicjatywa społeczna oraz lekcja ekologii.

Agnieszka Sz., Dorota H., Bożena W.