Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w LO

Rok szkolny 2020/21 uczniowie „Sedlaka” zakończyli 25 czerwca zgodnie z tradycją i ceremoniałem szkoły.

Po uroczystej Mszy św. uczniowie zebrali się w budynku szkoły. Część oficjalną poprowadziła p. dyr. M. Czerwonka, która wręczyła  najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplomy za udział  w różnorodnych konkursach organizowanych w naszej szkole. Dyplomy otrzymali także uczniowie za udział w  ogłoszonym  przez  bibliotekę szkolną  konkursie na najciekawszy ekslibris.

Na uroczystości gościliśmy wójta Gminy Sienno p. M. Strąka. Z rąk włodarza gminy  najlepsi z najlepszych otrzymali stypendia.

Po części oficjalnej  młodzież zaprezentowała program artystyczny, którym podziękowała swoim pedagogom za cierpliwość, wyrozumiałość  i  pracę na wszystkich dostępnych komunikatorach. Wyrazem wdzięczności były także kwiaty.

W ten właśnie sposób młodzież pożegnała się na dwa miesiące, życząc wszystkim bezpiecznych i zdrowych wakacji.

Poniżej prezentujemy fragmenty programu przygotowanego przez uzdolnioną młodzież.