Get Adobe Flash player

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2021

Co roku, 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Papierosa. Święto to stanowi okazję do zwrócenia uwagi społeczeństwa na powszechność uzależnienia od papierosów oraz jego negatywne skutki, nie tylko zdrowotne, ale także konsekwencje społeczne, środowiskowe i ekonomiczne związane z używaniem tytoniu i narażeniem na dym tytoniowy. Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów - głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.  

W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia rozpoczęła całoroczną globalną kampanię z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu 2021 - „Deklaruję – nie palę!”, która ma na celu wsparcie 100 milionów ludzi na całym świecie w ich próbach rzucenia palenia poprzez różne inicjatywy i rozwiązania cyfrowe. Działania te mają pomóc w stworzeniu zdrowszego środowiska sprzyjającego rzucaniu palenia poprzez:

  • opowiadanie się za zdecydowaną polityką zaprzestania palenia tytoniu,
  • promowanie zwiększonego dostępu do usług w zakresie rzucania palenia,
  • podnoszenie świadomości na temat taktyk przemysłu tytoniowego,
  • umożliwienie użytkownikom tytoniu podejmowania skutecznych prób rzucenia palenia poprzez inicjatywy „rzuć i wygraj”.

Na całym świecie około 780 milionów ludzi twierdzi, że chce rzucić palenie, ale tylko 30%
z nich ma dostęp do narzędzi, które mogą pomóc im przezwyciężyć fizyczne i psychiczne uzależnienie od tytoniu. WHO oraz jej partnerzy chcą zapewnić ludziom narzędzia potrzebne do podjęcia skutecznej próby rzucenia palenia.

Rzucenie palenia przynosi natychmiastowe i długoterminowe korzyści zdrowotne. Już po 20 minutach od rzucenia palenia spada tętno. W ciągu 12 godzin poziom tlenku węgla we krwi wraca do normy. W ciągu 2–12 tygodni poprawia się krążenie i czynność płuc. W ciągu 1-9 miesięcy ustępują kaszel i duszność. W ciągu 5–15 lat ryzyko udaru zmniejsza się do poziomu porównywalnego do osób niepalących. W ciągu 10 lat śmiertelność z powodu raka płuc jest o około połowę mniejsza niż wśród palaczy. W ciągu 15 lat ryzyko wystąpienia chorób serca jest takie, jak u niepalących.

Palenie i używanie tytoniu a COVID-19

W kwestii związku palenia z zachorowaniem na COVID-19 naukowcy są zgodni – zarówno osoby palące papierosy, jak i wapujące (używające papierosów elektronicznych i ich nowatorskich wyrobów), znacznie ciężej przechodzą infekcje wywołane koronawirusem. Niektóre badania wskazują na wyższe ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u osób palących, ale wszystkie dowodzą ciężkiego przebiegu COVID-19 i większej częstości zgonów z tego powodu u osób palących.

W ramach szkolnych obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa zostały przygotowane gazetki ścienne informujące o szkodliwości dymu tytoniowego oraz negatywnych skutków palenia dla naszego zdrowia. Uczniowie z klasy VII b PSP uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych z programu UNPLUGGED,  podczas których utrwalali wiedzę o przyczynach i następstwach palenia papierosów oraz kształtowali właściwe postawy wobec używania wszelkich substancji psychoaktywnych. Ponadto w klasach IV PSP planowana jest realizacja programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się o zdrowotnych konsekwencjach palenia oraz o tym, jak nie dać się złowić nałogowi  i jak asertywnie mówić „NIE”. 

 

Agnieszka Szczerska – nauczyciel biologii
Katarzyna Ogórek – psycholog