Get Adobe Flash player

Dzień Ziemi 2021 - „Przywróć naszą Ziemię”

Światowy Dzień Ziemi przypada dnia 22-go kwietnia każdego roku.  

Jest to największe święto ekologiczne obchodzone od 1970r, obecnie w 192 krajach na świecie. W Polsce obchodzimy go od 1990r.

Celem obchodów tego dnia jest budowanie świadomości ekologicznej ludzi, zwracanie uwagi na postępującą degradacyjną działalność człowieka w stosunku do Ziemi.

 Świętowanie Dnia Ziemi, to nie tylko szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczeństw, ale również różnego typu działania na rzecz ochrony planety podejmowane przez pojedyncze osoby, rodziny, samorządy, organizacje ekologiczne, a także organy administracji państwowych.

Każdy Dzień Ziemi niesie określone przesłanie, podkreśla konkretne problemy, z którymi mieszkańcy Ziemi muszą się zmierzyć.

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem przewodnim – „Przywróć naszą Ziemię”.

Każdy człowiek powinien się zastanowić, co może sam zrobić dla ochrony środowiska Ziemi i przystąpić do realizacji działań proekologicznych.

Data – 22 kwietnia – to symboliczna data, zwracająca uwagę ludzi całego świata na losy planety. Dbałość o ochronę Ziemi powinna przejawiać się codziennie w działaniach wszystkich jej mieszkańców.

W naszej szkole Dzień Ziemi łączymy ze Światowym Dniem Ochrony Środowiska – ucząc się ekologii i działań proekologicznych do dnia 5-go czerwca. O wszystkich podjętych inicjatywach będziemy informować.

 

A więc…, drodzy Uczniowie ZSO w Siennie – do dzieła!                                                     

 Uczmy się, jak być świadomym, proekologicznym mieszkańcem Ziemi.

Niech każdy dzień będzie Dniem Ziemi!

 

Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej i liceum do włączenia się w realizację działań ekologicznych.

A.Szczerska, J.Gawrońska