NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU!

Kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy o Autyzmie, natomiast 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, który ma na celu podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat tego zaburzenia.

Autyzm jest zjawiskiem bardzo złożonym i trudnym do zdefiniowania. Ogólnie określa się go jako całościowe zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, którego etiologia nie jest do końca znana. Wpływ na jego ujawnienie się mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Według szacunkowych danych w Polsce jest ok. 30 tys. osób chorych na autyzm, w tym 20 tys. dzieci oraz 10 tys. osób dorosłych (dane ze strony: http://www.autyzm.zgora.pl.)

 Zazwyczaj autyzm diagnozowany jest we wczesnych latach życia dziecka (do 3 rż.), ale zdarzają się sytuacje, kiedy diagnoza zostaje przeprowadzona dopiero u osób dorosłych. Rozpoznaje się go częściej u chłopców niż u dziewczynek, co nie jest równoznaczne z częstotliwością jego występowania.

Mówiąc o osobach z autyzmem bardziej trafnym i precyzyjnym jest mówienie o występowaniu u nich spektrum zaburzeń autystycznych (ASD), czyli trudności, które u różnych osób występują w różnym natężeniu. Osoby dotknięte tym zaburzeniem fizycznie nie różnią się od osób neurotypowych (czyli bez objawów ASD), natomiast ich główne problemy to:

  • prawidłowe rozumienie relacji społecznych i komunikowanie się z otoczeniem
  • tendencja do powtarzalnych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności.

Osoby z autyzmem mają trudności z klasycznym - w naszym rozumieniu - budowaniem więzi i okazywaniem emocji w relacjach z innymi ludźmi, precyzyjnym rozumieniem kierowanych do nich wypowiedzi. Kłopoty z komunikacją sprawiają, że borykają się z doświadczeniem psychicznego osamotnienia. Stopień autyzmu może być bardzo różny: od ciężkiego do łagodnego. Jego skutki są jednak zawsze poważne. Istnieje grupa osób, u których głębokiemu autyzmowi towarzyszą poważne trudności w uczeniu się. Drugą grupę stanowią osoby, u których autyzm umiarkowanego stopnia występuje wraz z przeciętną lub wysoką inteligencją. Niektóre osoby mówią, ale nie rozumieją w pełni znaczenia wypowiadanych słów i mają trudności w prowadzeniu rozmowy. Część z nich w ogóle nie posługuje się mową. Wtedy ze światem zewnętrznym porozumiewają się zazwyczaj za pomocą alternatywnych sposobów komunikacji (pismo, obrazki).

Osoby ze spektrum zwykle przejawiają też opór przed zmianami w otoczeniu i przebiegu aktywności; mają nietypowe zainteresowania i pasje. Zachowują się w nietypowy, powtarzalny lub zrytualizowany sposób, co może dotyczyć sposobu poruszania się, chodzenia, mówienia (np. dobierania słów i formułowania zdań), sposobu wykonywania codziennych, złożonych czynności itp. Zdarza się, że posiadają niezwykłe dla swojego wieku lub wyjątkowo nasilone zainteresowania i ulubione tematy, którym poświęcają wiele swojego czasu i uwagi. Często w zmieniony sposób odbierają i przetwarzają bodźce sensoryczne z otoczenia: światło, obrazy i dźwięki, inaczej odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból, często bardziej intensywnie. Inny sposób odbioru świata powoduje, że osoby z autyzmem tworzą swój wewnętrzny obraz świata, często odmienny od naszego.

Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie, jednak dzięki odpowiedniej opiece i właściwie dobranej terapii można w znaczącym stopniu poprawić jej funkcjonowanie. Im wcześniejsza diagnoza i idąca za nią zindywidualizowana terapia, tym większa szansa na poprawienie jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz podnoszenia świadomości społecznej na temat autyzmu, okazanie solidarności z osobami ze spektrum autyzmu i przekazywanie im pozytywnej energii oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum i ich rodzin.

Uczniowie z naszej szkoły również włączyli się w akcję mającą na celu okazanie akceptacji, otwartości i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Uczennice z klas II TA, TB LO: Agata, Julia, Małgorzata, Aleksandra i Iwona wraz z nauczycielem przedmiotu Elementów pedagogiki i psychologii, przygotowały hasła związane z autyzmem, które zaprezentowały w niebieskiej scenerii, ponieważ niebieski to kolor autyzmu. Ponadto przygotowana została informacyjna gazetka ścienna na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Pamiętajmy o tym, jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób ze spektrum autyzmu.

Zapraszam również do obejrzenia krótkiego filmu, który pokazuje specyfikę funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Być może pomoże on nam jeszcze bardziej zrozumieć te trudności, z którymi się borykają. Pamiętajmy, że inny, nie znaczy gorszy!

 

Katarzyna Ogórek - psycholog