Get Adobe Flash player

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2021

Od 2011 r. zawsze 1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby modlić się i wspominać bohaterów  antykomunistycznego podziemia zbrojnego.  Preambuła przyjętej w 2011 r. uchwały ustanawiającej święto głosi, że jest ono utworzone  “W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

Kim byli “żołnierze wyklęci”, czasem zwani również “niezłomnymi”?To bohaterowie antykomunistycznego podziemia, zrodzonego w Polsce tuż po II wojnie światowej z niezgody na podporządkowanie kraju wpływom Związku Radzieckiego. Liczbę członków  wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120–180 tysięcy osób. W ostatnich dniach II wojny światowej na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. Ci, którzy się nie poddali należeli do kilku organizacji, przede wszystkim do Armii Krajowej, ale tez m.in. Armii Polskiej w Kraju, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej czy Wolność i Niezawisłość. NKWD podstępnie zwalczało wszelkie przejawy tego ruchu oporu. Dla zatrzymanych z oskarżenia o przynależność do antykomunistycznego podziemia organizowano obozy koncentracyjne, wywożono ich do obozów pracy w głąb Związku Radzieckiego, przetrzymywano w najostrzejszych więzieniach, torturowano lub wprost zabijano. Historycy oceniają, że między listopadem 1944 roku a majem 1945 roku do obozów pracy na Syberii trafiło przynajmniej 50 tysięcy Polaków, a przynajmniej dwukrotnie więcej znalazło się w obozach utworzonych w Polsce. Prof. Jan Żaryn szacuje, że w sumie zginęło lub zostało zamordowanych ponad 20 tys. żołnierzy antykomunistycznego podziemia: ginęli skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i UB, część wywieziono na Wschód, wielu skazano na kary pozbawienia wolności. W końcu lat 40 i na początku 50 ponad 250 tys. ludzi więziono i przetrzymywano w obozach pracy.

Lokalnym bohaterem partyzantki antykomunistycznej jest ksiądz Stanisław Domański, wikariusz siennieńskiej parafii w czasie II wojny światowej,  dowódca oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej, który został ranny w potyczce z UB pod Eugeniowem, a następnie po bestialskim pobiciu zmarł w Starachowicach 11 marca 1946 r.

Od 12 lat na terenie ZSO  działa Jednostka Strzelecka 4036 Sienno ZS „STRZELEC” OSW. Dzień 1 marca jest również dniem, w którym JS 4036 Sienno obchodzi swoje święto, czując się spadkobiercą tradycji patriotycznej i niepodległościowej bohaterów polskiego podziemia zbrojnego.

 Apeluję do uczniów ZSO w Siennie:  uczcijmy ten dzień i pamięć o bohaterach  najlepiej jak potrafimy!

 

                                                           D-ca JS 4036 Sienno

                                                           St. Chor. ZS Wojciech Krycka