Get Adobe Flash player

Regulamin pracy biblioteki

Regulamin pracy biblioteki szkolnej
w czasie pandemii

Ogólne zasady bezpieczeństwa

W bibliotece obowiązują zasady bezpieczeństwa opisane w Procedurach zamieszczonych na stronie WWW szkoły dotyczące dystansu społecznego, dezynfekcji i użycia środków indywidualnej  ochrony osobistej.

 

Ponadto:

- w bibliotece może przebywać tylko jeden czytelnik, ewentualni inni czytelnicy czekają na korytarzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;

- w bibliotece obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem;

- użytkownik może korzystać ze sprzętu komputerowego tylko za zgodą bibliotekarza, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk;

- książki czytelnikowi podaje wyłącznie bibliotekarz, zawiesza się dostęp do półek
i księgozbioru w czytelni;

- wszystkie materiały biblioteczne i zwrócone książki podlegają kwarantannie na okres 2 dni;

Harmonogram wypożyczeń

Uczniowie klas nauczania zintegrowanego przychodzą do biblioteki w trakcie zajęć, pojedynczo, za zgodą nauczyciela.

PONIEDZIAŁEK W GODZ. 8.00 – 11.00 - klasy 1 A, B

WTOREK W GODZ. 8.00 – 11.00 - klasy 2 A, B

ŚRODA W GODZ. 8.00 – 11.00 - klasy 3 A, B

POZOSTALI:

PONIEDZIAŁEK W GODZ.11.20 – 14.00 - klasy 4 A, B

WTOREK W GODZ. 11.20 – 14.00 – klasa 5,

ŚRODA W GODZ. 11.20 – 14.00 - klasy 6 A, B

CZWARTEK W GODZ. 8.00 – 10.30  - klasy 7 A, B

                        W GODZ. 11.20 – 14.00 – klasy 8 A, B

PIĄTEK – uczniowie liceum ogólnokształcącego

Uczniowie  LO mogą w sprawie wypożyczeń kontaktować  się z bibliotekarzem przez dziennik elektroniczny z jednodniowym wyprzedzeniem i odbierać książki także w innym, ustalonym z bibliotekarzem terminie.