Get Adobe Flash player

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

2020/2021

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SIENNIE

 INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

1. Spotkania uczniów i ich rodziców z wychowawcami oddziałów przedszkolnych i kl.I odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 9.00

 

  • oddział P03(dzieci 3- letnie) – Bożena Czerwinka – sala oddziału
  • oddział P04 (dzieci 4 -letnie) – Małgorzata Zielinska – korytarz dolny
  • oddział P05 (dzieci 5 letnie ) - Katarzyna Dziura – korytarz górny
  • „0” A (dzieci 6 - letnie) - Ewa Sieczka – mała sala gimnastyczna
  • „0” B (dzieci 6 – letnie) – Anna Pastusza – mała sala gimnastyczna
  • kl.I A - Renata Jasinska – duża sala gimnastyczna
  • kl.I B – Zofia Cielebąk – duża sala gimnastyczna

Dzień 1 września 2020r. jest dniem wolnym dla w/w klas

 

  1. Spotkania pozostałych uczniów klas szkoły podstawowej i LO z wychowawcami odbędą się w dn. 1 września 2020 r. o godz. 9.00 w przydzielonych pracowniach ;

PSP

- kl.II A – Małgorzata Gała – s. 15

- kl.IIB – Maria Machel - s. 16

- kl.III A – Agnieszka Burek – s. 12

- kl.III B – Katarzyna Grekowicz -s. 14

- kl.IV A – Maria Leśkiewicz -s. 29

- kl.IVB – Agnieszka Piątek – s. 1

- kl.V – Dorota Herman – s. 22

- kl. VIA – Beata Krygier – 30

- kl. VIB – Bożena Chodała – 21

- kl. VII A – Beata Mroczkowska – 24

- kl.VII B – Agnieszka Kozieł – 23

- kl..VIIIA – Cezary Szelagiewicz – s. 25

- kl.VIIIB – Tomasz Szczygliński – s. 33

LO

- kl. I – Joanna Gawrońska – s. 27

- kl. II at – Dominika Kiszka - s. 4

- kl. II bt – Agnieszka Szczecina – s. 35

- kl. II a – Krzysztof Sieczka – s. 3

- kl. II b - Agata Przydatek- Broda – s. 32

- kl. III a – Małgorzata Gawrońska – s.6

- kl. III b – Wojciech Krycka – s. 34

3. W tych dniach odbędą się 2 godziny wychowawcze.

4. Należność za obiady (przedszkole i edukacja wczesnoszkolna) wpłacamy do wychowawców klas.

5. Obiady dla dzieci przedszkolnych i klas I-III wydawane będą od dnia 2 września 2020r. - dla pozostałych uczniów od dnia 14 września 2020r.

 

W dniu 31 sierpnia 2020r. prosi się rodziców o dowóz dzieci do szkoły i ich odbiór we własnym zakresie.

W kwestii zasad dowozów obowiązujących od 1 września 2020r. uczniowie i rodzice zostaną powiadomieni 31 sierpnia 2020r.- informacja znajdzie się na stronie internetowej szkoły.

O wszystkich zmianach spowodowanych napływającymi informacjami z MEN i Urzędu Gminy będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do w/w informacji.