Projekt „Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II” 2019

W tym roku szkolnym, jako certyfikowana Szkoła  Liderów Edukacji Globalnej /2016/2017/, kontynuujemy działania w kolejnej edycji projektu „Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju II” na rok szkolny 2019/2020.

Projekt realizowany jest w polskich szkołach zgodnie z podstawą programową oraz „Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020”. Projekt współfinansowany jest z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

 W ramach tego projektu zorganizujemy Tydzień Edukacji Globalnej /18–24.11.2019/, którego hasło brzmi: „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!”.

 

Lider SL-EG

Agnieszka Szczerska