Get Adobe Flash player

Dzień Edukacji Narodowej 2018

15 października 2018 r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Był to szczególny dzień dla nauczycieli ale także dla uczniów klasy pierwszej LO, którzy tego dnia zostali uroczyście przyjęci do grona uczniów liceum. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia pani dyrektor Marzeny Czerwonki, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych nauczycieli emerytów.

W uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej pan dyrektor Czesław Sieczka wręczył zasłużonym nauczycielom nagrody. Następnie wójt naszej gminy pan Mariusz Strąk złożył życzenia dla grona pedagogicznego, a także przekazał  nagrody dyrektorom naszej szkoły.

W dalszej części uroczystości przyszedł czas na występ uczniów Liceum Ogólnokształcącego, którzy pod czujnym okiem pani Małgorzaty Gała przygotowali część artystyczną. Uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili publiczności życie szkolne i pracę nauczycieli. Nie zabrakło również popisów wokalnych.

Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków

Na zakończenie głoś zabrała pani dyrektor Marzena Czerwonka, która mówiła o trudnej, ale jakże  pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Po zakończonej akademii uczniowie udali się do klas. 

 

­­