Get Adobe Flash player

Z myślą o przyszłości

Po raz kolejny uczniowie Liceum Ogólnokształcącego wykazali się nieprzeciętnymi zdolnościami  i wiedzą szeroko wykraczającą poza program nauczania.  Wśród nich szczególne miejsce zajmuje uczeń klasy I LO  - Mateusz Łygan, który już niedługo weźmie udział w Ogólnopolskim Finale Konkursu Pożarniczego w Świdwinie w zachodniopomorskim. Udziałem  w wyżej wymienionym finale zapewnił sobie, zajmując II miejsce w eliminacjach wojewódzkich przeprowadzonych w Ruścu  - Gminie Nadarzyn.

 Dla Mateusza nie jest to pierwsze spotkanie z tymi zagadnieniami, gdyż już od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum interesował się tematyką pożarniczą  i brał udział w konkursach, dochodząc do eliminacji wojewódzkich ( I miejsce).

Jak sam mówi, swe zainteresowania realizuje w życiu codziennym, działając w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Grabowcu, z którą  w 2017 roku zajął I miejsce  w turnieju tychże drużyn. Wraz z druhami uczestniczy w zawodach pożarniczych, przeprowadza kursy pierwszej pomocy i organizuje imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka  czy  Festyn Grabowiecki.

Od tego roku konsekwentnie realizuje  swe plany na przyszłość  związane ze służbami mundurowymi, rozwijając umiejętności  w Jednostce Strzeleckiej 4036 ZS „Strzelec” OSW  działającej w naszej szkole.

Mateusz jest świadomy, iż  mógł osiągnąć  takie wyniki dzięki ludziom, których spotkał na swojej drodze, dlatego mówi: „Dziękuję Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Dyrekcji LO, p. Wojciechowi Krycka, koleżankom i kolegom z klasy, a szczególnie   rodzicom za wsparcie  i udzielanie wskazówek, które motywowały mnie do pogłębiania wiedzy i umiejętności.”

Życzymy Mateuszowi sukcesu w eliminacjach ogólnopolskich i mamy nadzieję, że  udział w tym konkursie  przybliży  go do realizacji marzeń o pracy w służbach mundurowych .

Gratulujemy i trzymamy kciuki!