Get Adobe Flash player

Konsultacje dla uczniów

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE

OD 25 MAJA 2020 R.
W TRAKCIE ZDALNEGO NAUCZANIA ZAPLANOWANO

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW I UCZNIÓW KLAS VIII SP

OD 1 CZERWCA KONSULTACJE DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW.

 

DRODZY UCZNIOWIE.

            Od 25 maja uruchamiamy w szkole możliwość skorzystania z konsultacji u nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem. W pierwszej kolejności ( od 25 maja) z konsultacji będą mogli skorzystać maturzyści oraz uczniowie klas VIII, od pierwszego czerwca zapraszamy także uczniów pozostałych klas. Konsultacje indywidualne lub w małych grupach (do 12 uczniów) będą się odbywały po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielami. Ustala się popołudniowe godziny takich spotkań, tak aby nie kolidowały one z planowanymi zajęciami zdalnymi.

Czytaj więcej...

Kontynuacja nauczania zdalnego

Decyzja Dyrektora Szkoły dotycząca kontynuacji

nauczania zdalnego w Zespole Szkół

Ogólnokształcących w Siennie

 

  Zgodnie  z wytycznymi MEN  - Dyrektor ZSO w Siennie

informuje

o przedłużeniu edukacji zdalnej do dnia 7 czerwca 2020 r.      

        O ewentualnej  zmianie niniejszej decyzji i powrocie dzieci  poinformujemy na stronie internetowej szkoły.

 

Egzamin maturalny i ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania

w 2020 r. egzaminów:

· ósmoklasisty (E8)

· maturalnego (EM)

Czytaj więcej...

Ważne informacje z MEN

UWAGA!

WAŻNE INFORMACJE MEN DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
I REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.

         Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie prosi, wszystkich zainteresowanych, o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

 


Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

W nawiązaniu do Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 zmieniam terminy ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

Wykaz dni wolnych przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora ZSO nr 38/2019.

Czytaj więcej...