Get Adobe Flash player

Home

Kontynuacja nauczania zdalnego

Decyzja Dyrektora Szkoły dotycząca kontynuacji

nauczania zdalnego w Zespole Szkół

Ogólnokształcących w Siennie

 

  Zgodnie  z wytycznymi MEN  - Dyrektor ZSO w Siennie

informuje

o przedłużeniu edukacji zdalnej do dnia 7 czerwca 2020 r.      

        O ewentualnej  zmianie niniejszej decyzji i powrocie dzieci  poinformujemy na stronie internetowej szkoły.

 

Ważne informacje z MEN

UWAGA!

WAŻNE INFORMACJE MEN DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
I REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.

         Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie prosi, wszystkich zainteresowanych, o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

 


Egzamin maturalny i ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania

w 2020 r. egzaminów:

· ósmoklasisty (E8)

· maturalnego (EM)

Czytaj więcej...

Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

W nawiązaniu do Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 zmieniam terminy ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

Wykaz dni wolnych przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora ZSO nr 38/2019.

Czytaj więcej...

Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych

Decyzja Dyrektora Szkoły dotycząca

funkcjonowania oddziałów przedszkolnych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Siennie


Dyrektor informuje, że po przeanalizowaniu wytycznych; GIS, MEN, MZ, MKO, w porozumieniu z Organem Prowadzącym oraz po poinformowaniu Organu Nadzoru Pedagogicznego, decyduje o przedłużeniu edukacji zdalnej do dnia 24 maja 2020 r.
Powyższe, dyrektor argumentuje brakiem możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz zaleceń ujętych w rekomendacjach  w/w instytucji.
O ewentualnej  zmianie niniejszej decyzji i powrocie dzieci do oddziałów przedszkolnych poinformujemy na stronie internetowej szkoły.

Przedłużenie nauczania zdalnego

Dyrekcja ZSO informuje,

iż wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu nauczania zdalnego – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r.

Informujemy również o terminach egzaminów; ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, które odbędą się w następujących dniach;

  • Egzamin maturalny - 8- 29 czerwca 2020 r.- (bez egzaminów ustnych)
  • Egzamin ósmoklasisty – 16 -18 czerwca 2020 r.

 

Podziękowania od Maturzystów

„Coś kończy się, żeby coś mogło trwać…”

 „Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc mam je już poza sobą… Ale czuję, że i następne zdania będą trudne, trzecie, szóste, dziesiąte, aż do ostatniego.” – tymi słowami Wisława Szymborska rozpoczęła swój Odczyt Noblowski. Tymi słowami także i ja rozpoczynam te podziękowania i choć nie są one Odczytem, mają bez wątpienia równie ważną, jeśli nie wyższą, rangę.

Z nostalgią spoglądam na trzy lata spędzone w Liceum Ogólnokształcącym w Siennie. Nadszedł czas, w którym musimy opuścić mury tej szkoły i zacząć kolejny etap naszego życia. Matura wciąż przed nami, a po niej dorosłość i kolejne wyzwania, które na naszej drodze umieści los. Nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie nam kończyć edukację w tak trudnych i nietypowych okolicznościach, niemniej jednak wszystkim, którzy towarzyszyli nam w naszej licealnej podróży, pragniemy złożyć najszczersze podziękowania.

Czytaj więcej...

Zamknięcie szkoły

OGŁOSZENIE

Z DNIEM 12.03.2020 R. DO ODWOŁANIA ZOSTAJĄ ZAWIESZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE,

OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE.

SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA!

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WZNOWIENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDĄ
W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM ORAZ NA STRONIE SZKOŁY.