Get Adobe Flash player

Home

Jubileusz

Sto lat!!!

Dnia 21 grudnia 2012r. nasza szkoła była współorganizatorem i gospodarzem uroczystości, w trakcie której wręczono medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Na uroczystość zaproszono 54 pary małżeńskie obchodzące 50-lecie i więcej lat pożycia małżeńskiego. W spotkaniu uczestniczyły władze naszej gminy z panem Wójtem na czele. Pan Stanisław Pora przekazał jubilatom najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Pary zostały uhonorowane medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.

Czytaj więcej...

Kurs nauczycieli

Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela”

W dniach 27.11.2012- 19.02.2013 dwudziestu pięciu nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie uczestniczyło w prowadzonym przez SYSTEMA Sp. z o.o. projekcie „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa. Projekt skierowany jest do nauczycieli zamieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej...

Pomagamy Oli

Oddaj swoją krew!


 


Czytaj więcej...

Nasze filmy

Na tej stronie będziemy publikować filmy naszych uczniów, oraz reportaże filmowe z różnych uroczystości szkolnych


Film przedstawia w jaki sposób zostały wykorzystane pieniądze zebrane przez Fundacje Młodzi-Młodym dla naszej szkoły. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu środków zebranych z 1% zostały zakupione pomoce dydaktyczne umożliwiające coraz bardziej atrakcyjną edukację. Przekazane fundusze w formie odpisu podatkowego posłużyły do doposażenia dwóch pracowni językowych (wymiana ławek i krzeseł). Zakupiono również do klasopracowni multimedialne narzędzie (projektor). Pomoce te z pewnością wspomogą proces kształcenia i uatrakcyjnią zajęcia.

 


Film przedstawiający występ kabaretu Niżej Niż Dno z 17 stycznia 2014 roku podczas VII  Anglojęzycznego Festiwalu Humoru w Żyrardowie.

 Dwa krótkie filmy  nakręcone w ramach projektu gimnazjalnego pt. "Jak Internet wpływa na nasze życie?" przez uczniów klasy II Publicznego Gimnazjum w Siennie - maj 2013 r.

 

 


Film przygotowany przez grupę uczennic klasy II Publicznego Gimnazjum w Siennie w ramach projektu gimnazjalnego maj 2013. 


 

WITAMY NOWY ROK 2014

Europejski Dzień Numeru Alarmowego

11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Jest to okazja do przypomnienia, czemu służy ten numer. W przeddzień, 10 lutego, gościliśmy w naszej szkole kierownika posterunku policji w Siennie p. P. Gudka, który przeprowadził prelekcję dla uczniów ZSOiP. Dzieci i młodzież z zainteresowaniem wysłuchały wypowiedzi p. Gudka. Uczniowie poznali wiele ciekawych informacji: w jakim celu i kiedy korzysta się z numeru 112, jak zachowywać się dzwoniąc, ile razy w ciągu roku Polacy dzwonią na numer alarmowy i jak wiele z tych telefonów to były zgłoszenia fałszywe, często wykonane dla żartu.

Czytaj więcej...

Zjazd Absolwentów - zdjęcia i film

Dyrektor ZSOiP w Siennie informuje uczestników Zjazdu Absolwentów, że zdjęcia i film z uroczystości zostaną przesłane wszystkim w ciągu dwóch tygodni. Kto może odebrać osobiście dla siebie lub znajomych, zapraszamy do sekretariatu szkoły od 15 czerwca 2015 r.

Szlachetna Paczka

Po raz pierwszy jako szkoła uczestniczyliśmy w inicjatywie charytatywnej „Szlachetna Paczka”. 

We współpracy z wolontariuszkami powiatowymi panią Małgorzatą Dygas-Gruszczyńską i panią Joanną Niedzielą uczniowie i pracownicy ZSOiP przy pomocy koordynatorów przygotowali świąteczne paczki dla dwóch potrzebujących rodzin. Była to żywność, odzież, zabawki, artykuły papiernicze, chemia domowa a także rzeczy, o których członkowie tych rodzin tylko nieśmiało marzyli.

Czytaj więcej...