Get Adobe Flash player

Home

Baza Szkoły

Baza szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Siennie posiada trzy sale dydaktyczno -wychowawcze dla klas „0”, cztery sale dydaktyczne dla nauczania zintegrowanego oraz sale przedmiotowe do nauczania w klasach 4 – 6.

Uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażoną bibliotekę z centrum informacji multimedialnej, świetlicę, stołówkę oraz dwie sale gimnastyczne.

W szkole funkcjonuje sklepik, gdzie można kupić nie tylko przybory szkolne, ale i coś smacznego do zjedzenia.

Podziękowanie

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie składa serdeczne podziękowanie darczyńcom, którzy odpowiadając na apel firm: CREATUS II z Sosnowca i AB-NOVA z Gliwic umożliwili, dzięki swojej ofiarności, pozyskanie pomocy dydaktycznych: lektur szkolnych, słowników języka polskiego oraz Zestawu Ratunkowego Pierwszej Pomocy.

Sponsorami w/ w pomocy dydaktycznych byli:

  1. Ośrodek Szkolenia Kierowców PULS- p. Krzysztof Zardzewiały
  2. P.H.U Raf- Trans- p. Rafał Tracz
  3. P.H.U Granix- p. Stanisław Możyłowski
  4. Restauracja Mars w Lipsku- p. Alicja Łygan
  5. Zakład Usług Inwestycyjnych i Nadzorów Budowlanych- p. Beata Skoczylas
  6. p. Zbigniew Karolik
  7. p. Tomasz Amanowicz
  8. p. Paweł Jędraszek

Wybory

Wybory Dyrektora ZSOiP w Siennie

W środę 20 czerwca 2012 r. odbył się konkurs na dyrektora naszej szkoły. Do konkursu stanęło dwóch kandydatów. Bezapelacyjnie konkurs rozstrzygnął na swoją korzyść mgr Czesław Sieczka, który przez ostatni rok pełnił obowiązki dyrektora szkoły.

Składamy Panu Dyrektorowi serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy.

Jubileusz

Sto lat!!!

Dnia 21 grudnia 2012r. nasza szkoła była współorganizatorem i gospodarzem uroczystości, w trakcie której wręczono medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Na uroczystość zaproszono 54 pary małżeńskie obchodzące 50-lecie i więcej lat pożycia małżeńskiego. W spotkaniu uczestniczyły władze naszej gminy z panem Wójtem na czele. Pan Stanisław Pora przekazał jubilatom najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Pary zostały uhonorowane medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.

Czytaj więcej...

Kurs nauczycieli

Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela”

W dniach 27.11.2012- 19.02.2013 dwudziestu pięciu nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie uczestniczyło w prowadzonym przez SYSTEMA Sp. z o.o. projekcie „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa. Projekt skierowany jest do nauczycieli zamieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej...

Pomagamy Oli

Oddaj swoją krew!


 


Czytaj więcej...

Nasze filmy

Na tej stronie będziemy publikować filmy naszych uczniów, oraz reportaże filmowe z różnych uroczystości szkolnych


Film przedstawia w jaki sposób zostały wykorzystane pieniądze zebrane przez Fundacje Młodzi-Młodym dla naszej szkoły. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu środków zebranych z 1% zostały zakupione pomoce dydaktyczne umożliwiające coraz bardziej atrakcyjną edukację. Przekazane fundusze w formie odpisu podatkowego posłużyły do doposażenia dwóch pracowni językowych (wymiana ławek i krzeseł). Zakupiono również do klasopracowni multimedialne narzędzie (projektor). Pomoce te z pewnością wspomogą proces kształcenia i uatrakcyjnią zajęcia.

 


Film przedstawiający występ kabaretu Niżej Niż Dno z 17 stycznia 2014 roku podczas VII  Anglojęzycznego Festiwalu Humoru w Żyrardowie.

 Dwa krótkie filmy  nakręcone w ramach projektu gimnazjalnego pt. "Jak Internet wpływa na nasze życie?" przez uczniów klasy II Publicznego Gimnazjum w Siennie - maj 2013 r.

 

 


Film przygotowany przez grupę uczennic klasy II Publicznego Gimnazjum w Siennie w ramach projektu gimnazjalnego maj 2013. 


 

WITAMY NOWY ROK 2014