Home

Podsumowanie I modułu projektu

„Edukacja Globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”

 W tym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego projektu „Edukacja Globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”, któremu patronuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP a partnerami są MSCDN oraz ORE.

 Nad realizacją projektu w szkole czuwała grupa projektowa 11 nauczycieli różnych specjalności wraz z liderem.

W ramach projektu podjęte były różnorodne działania związane z organizacją i przebiegiem Tygodnia Edukacji Globalnej 2016, obejmujące każdy etap edukacyjny. Wymienić tu należy: przygotowane gazetki i wystawki tematyczne, udział uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030 roku?”, spotkanie z wolontariuszką, która przez rok pracowała w Boliwii, przeprowadzone liczne lekcje o tematyce globalnej we wszystkich klasach, pokaz prezentacji multimedialnej pt „Razem dla Pokoju”.

Wielką radością dla wszystkich okazał się sukces uczennicy klasy szóstej w konkursie plastycznym – praca pt „Nie rozpływaj się Matko Ziemio!” wygrała etap wojewódzki konkursu, dając uczennicy tytuł Finalisty ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030 roku?”

Projekt obejmuje trzy moduły, a realizować go będziemy do końca I semestru roku szkolnego 2017/2018.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej podsumowującej I moduł projektu i TEG’2016 w ZSOiP w Siennie.

 

Agnieszka Szczerska

Lider SL – EG