Get Adobe Flash player

Home

Wracamy czasowo do nauki hybrydowej

Nowe zmiany obowiązujące od 26 kwietnia 2021r.

Naukę w trybie zdalnym kontynuują uczniowie: szkoły podstawowej – klasy IV – VIII oraz  liceum.

Uczniowie klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej będą uczyli się w trybie hybrydowym. Szczegółowe zasady organizacji nauki hybrydowej określa Zarządzenie Dyrektora ZSO nr 14/2021.