Home

PRZEDŁUŻONA NAUKA ZDALNA

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.  przedłużamy naukę w trybie zdalnym dla wszystkich uczniów.

Informujemy, że w tym okresie, dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła może zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.