Home

Informacja o przedłużeniu nauczania zdalnego

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone

do 26 czerwca 2020 r.

 

Dyrektor szkoły informuje;

do 26 czerwca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość,zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje na temat organizacji zakończenia roku szkolnego oraz rozdania świadectw przekażą uczniom wychowawcy klas.