Home

Ważne informacje z MEN

UWAGA!

WAŻNE INFORMACJE MEN DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
I REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.

         Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie prosi, wszystkich zainteresowanych, o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS