Home

Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

W nawiązaniu do Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 zmieniam terminy ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

Wykaz dni wolnych przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora ZSO nr 38/2019.

 

Dyrektor ZSO w Siennie informuje, że proponuje następujące dni wolne

w roku szkolnym 2019/2020

 

PSP

14.10.2019 -  Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2019 -  DZIEŃ PATRONA

16.06.2020r.; 17.06.2020r.; 18. 06.2020r. -  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

12.06.2020 r. -  piątek po Bożym Ciele

6 dni łącznie


LO

14.10.2019 - Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2019 - (DZIEŃ PATRONA)

08.06.2020r. 09. 06 .2020 r ; 10.06.2020 r. - EGZAMIN MATURALNY

12.06.2020 r.- piątek po Bożym Ciele

 6 dni łącznie

 

 Dyrektor zastrzega sobie prawo wykorzystania pozostałych dni wolnych w uzasadnionych przypadkach.