Get Adobe Flash player

Home

WSPOMNIENIE O KSIĘŻACH NIEZŁOMNYCH

19 października tego roku przypadła 35 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 4 października 2018 r. Sejm RP ustanowił ten dzień Narodowym Dniem Pamięci Kapłanów Niezłomnych. Ma to być hołd dla wszystkich duchownych, którzy dawali wyraz swojej wierze i patriotyzmowi walcząc z systemem komunistycznym w Polsce i nierzadko przypłacając śmiercią swoją niezłomną postawę.

W ramach akcji „Szkoła pamięta” w ZSO w Siennie przygotowano wystawy  upamiętniające zarówno ks. Jerzego Popiełuszkę jak i innych kapłanów niezłomnych. Przypomniano działalność ks. Jerzego, okoliczności jego śmierci, proces beatyfikacyjny. Opisano też, jak utrwalano pamięć o Nim w życiu społecznym i kulturalnym Polski.

Wystawa przypomniała także mniej znane ogółowi  postacie księży niezłomnych związanych z dawną diecezją sandomierską i sandomiersko-radomską oraz naszym regionem: ks. majora Stanisława Domańskiego, ks. Jana Trojnara, ks. Romana Kotlarza.

Ks. Jan Trojnar tuż po wojnie został proboszczem w pobliskich Pętkowicach koło Bałtowa. Tam 14 marca 1946 r. został skatowany i zastrzelony przez sprawców, których do dziś nie ustalono i nie osądzono. O morderstwo podejrzewano funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Ksiądz z powodu gróźb nie został pochowany w Pętkowicach, ale w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ks. Roman Kotlarz był od 1961 r. proboszczem w Pelagowie pod Radomiem. W czerwcu 1976 r. wziął udział w radomskich protestach robotniczych. Później w kazaniach podejmował temat represji i solidaryzował się z robotnikami. Ks. Kotlarz był śledzony przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a jego wypowiedzi nagrywane. 15 sierpnia tegoż roku zasłabł po odprawieniu ostatniej Mszy św., a trzy dni później zmarł w Szpitalu Psychiatrycznym w Krychnowicach. Działalnością księdza i jego śmiercią zainteresowali się działacze opozycji demokratycznej. Na wniosek jezuity o. Huberta Czumy prokuratura w 1982 r. wszczęła śledztwo, które zostało umorzone. W 1991 r. śledztwo podjęto ponownie, ale z powodu braku dokumentów (teczkę księdza w SB zniszczono w 1989 r.) doszło do kolejnego umorzenia. Na podstawie życiorysu ks. Kotlarza w 2019 r. zrealizowano film „Klecha” z Mirosławem Baką w roli głównej.

Bezpośrednio z Siennem związany był ks. Stanisław Domański, którego postać przypominano w szkole już wcześniej przy okazji  Dnia Żołnierzy Wyklętych, wikariusz tutejszej parafii w latach 1939 -1946. Od 1941 r. działał w lokalnej partyzantce, będąc kapelanem ZWZ AK okręgu Sienno. W 1944 r. jako kapelan zgrupowań partyzanckich okręgu iłżeckiego brał udział w akcji „Burza”. W maju 1945 r. założył Ruch Oporu Armii Krajowej (ROAK). Oddział ROAK dokonywał rozbrojenia pobliskich posterunków milicji. 9 marca 1946 r. ks. Domański wraz z Józefem Cieleckim i Władysławem Dmuchalskim zostali aresztowani podczas obławy w Eugeniowie. Ks. Domański został ciężko ranny, a po przewiezieniu na posterunek milicji w Siennie brutalnie przesłuchany. Z Sienna zawieziono go do szpitala w Starachowicach, gdzie zmarł. Jego pogrzeb stał się manifestacją patriotyczną.

Przy opracowaniu artykułu korzystano z literatury i stron internetowych:

G. Sado, „O Polskę biało-czerwoną. Ks. Stanisław Domański PS. „Cezar” (1914 - 1946)

mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl

WWW.polska1918–1989.pl

parafiaklwow.pl/kaplani-niezlomni-w-prl/

WWW.ipn.gov.pl

 

 

R. Wosiek