Get Adobe Flash player

Home

POŻEGNANIE PROFESORA STEFANA PASTUSZKI – WSPANIAŁEGO ABSOLWENTA LO W SIENNIE

W środę, 16 października pożegnaliśmy Profesora Stefana Pastuszkę – jedną z najwybitniejszych osobistości naszej małej ojczyzny.

Profesor urodził się 79 lat temu w Olechowie Nowym w chłopskiej rodzinie i z wsią związany był całe życie, działając w ruchu ludowym i badając jego historię.

Wszystkie życiowe sukcesy osiągnął ciężką pracą, do której przyzwyczaiły Go spędzone w rodzinnym gospodarstwie dzieciństwo i młodość. A osiągnięć tych było wiele. Profesor był senatorem III kadencji, członkiem Komisji Konstytucyjnej, a więc także współtwórcą pierwszej po upadku PRL Konstytucji z 1997r.; był wiceministrem edukacji, przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkiem KRRiT, Rady Edukacji Narodowej, rad programowych PR i TVP, rektorem i wykładowcą uczelni wyższych, promotorem ponad stu magistrów i doktorów, członkiem wielu towarzystw społecznych i naukowych. Tytuł profesora nauk humanistycznych odebrał z rąk prezydenta B. Komorowskiego w 2011r., a za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną został odznaczony m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor S. Pastuszka jest autorem lub współautorem kilkuset książek, artykułów i rozpraw naukowych z dziejów Polski w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii wsi, oświaty i kultury. Swoistym podsumowaniem Jego działalności naukowo-badawczej jest napisana wspólnie z  prof. R. Turkowskim „Monografia Sienna”, zawierająca bogatą dokumentację historii, życia gospodarczego i społecznego ziemi rodzinnej. Z dumą całe życie podkreślał, skąd pochodzi i był wierny wsi oraz swoim przekonaniom.

W ostatniej drodze Profesorowi towarzyszyło wielu członków społeczności z jego rodzinnych stron. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Sienno wraz z p. wójtem M. Strąkiem, mieszkańcy Olechowa, strażacy z OSP w Kochanówce, przedstawiciele lokalnego oddziału PSL, członkowie rodziny oraz liczna delegacja uczniów i pracowników ZSO w Siennie. Honory Profesorowi oddał poczet sztandarowy siennieńskiego liceum, a wartę podczas Mszy św. i ceremonii pogrzebowej pełnili harcerze oraz członkowie organizacji „Strzelec”. P. wójt pożegnał Profesora w imieniu swoim, władz gminy oraz naszym – uczniów i pracowników szkoły, której przyjacielem S. Pastuszka był od dawna z uwagi na  lata spędzone w murach tutejszej szkoły podstawowej i liceum.

Horacy pisał: „Zbudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu”. W przypadku Profesora pomnikiem tym będą jego prace naukowe, działalność społeczna oraz ludzka pamięć. Wielu z nas wspominać Go będzie jako osobę, która mimo pełnionych funkcji i zajmowanych stanowisk pozostała „swoim człowiekiem”. Z żalem mówi o Nim dyrektor szkoły p. Cz. Sieczka: „wiadomość o śmierci Profesora była dla mnie dużym zaskoczeniem, bo tak niedawno jeszcze umawialiśmy się na tenisa”. Pozostanie w pamięci tych, którym jako gorący orędownik edukacji dzieci wiejskich ułatwiał drogę do zdobycia wykształcenia. Wielu zapamięta Go jako świetnego nauczyciela i wykładowcę, erudytę o ogromnej wiedzy.

Profesorze! Będziesz żył w naszej pamięci.